Genius loci

Jsme přesvědčeni, že více Vám o našem statku řeknou fotky a ještě více osobní návštěva. Ale pro pořádek uvedeme pár zajímavostí.

 

Zámek ve Vlčkovicích

Zámek ve Vlčkovicích je původně gotická vodní tvrz, snad ze 14. století, obehnaná vodním příkopem a valem. Nestarší písemná zmínka o Vlčkovicích je z roku 1378, rod zakladatele tvrze Vlčka (rod Vlčkovských z Vlčkovic) vlastnil tvrz do roku 1588.Poté se na tvrzi vystřídala řada majitelů, mezi nimi od roku 1595 Kašpar Kaplíř ze Sulevic, popravený roku 1621 na Staroměstském náměstí v Praze. Pravděpodobně za Josefa z Pöttingu, jenž koupil Vlčkovice v roce 1759, byla tvrz přestavěna na dvoukřídlový zámek s mansardovou střechou, hranolovou věží a kaplí Ježíšových přátel. Dnešní podoba zámku pochází zčásti z barokní přestavby ve 2. polovině 18. století a dále klasicistních úprav v 1. polovině 19. století. Areál zámku zahrnuje kromě vlastní budovy zámku ještě velký dvůr, ovčín a zámecký park s rybníkem.

Se sestrou Terezou se povedlo vyřídit dotace z Ministerstva kultury ČR a během dvou let se podařila zachránit statika jižní věže a pokrýt novou střechou.

Koncem roku 2017 se za přispění Ministerstva kultury ČR podařilo zachránit i druhou východní věž, kde byly měněny trámy a krytina.

zámek55606_1658395910104_6847353_o

Ovčín

Ovčín je starobylá zemědělská budova jejíž stáří lze jen těžko odhadnout. Jisté však je, že k této budově nechal dřívější majitel statku (od r. 1857) hrabě Otto Chotek z Chotkova a Vojnína vystavět krásný štít s věžičkami. Uprostřed štítu je ze žuly tesaný znak chotkovských s letopočtem 1869. V současné době je ve vlastnictví majitelů statku a slouží přes zimu ke svému původnímu účelu, tedy chovu ovcí. V létě, kdy jsou ovce již na pastvách, je využíván jako hlavní zázemí letního festivalu pořádaného naší o.p.s. V posledních několika letech se podařilo rekonstruovat oba štíty a vnitřní podlahy a omítky.

 ovčín

Přírodní památka – Rybník Dubský

Dne 7.6.2011 byla Středočeským krajem zřízena přírodní památka Rybník Dubský, který je ve vlastnictví rodiny Počepických. Důvodem zřízení územní ochrany je z hlediska národního seznamu evropsky významných lokalit populace kuňky ohnivé (Bombina bombina), která je zde hlavním předmětem ochrany. Hlavní částí zvláště chráněného území a důležitými pro předmět ochrany jsou dvě nádrže v mělké kotlině (z nichž jedna v r. 2009 byla zaniklá a pozměněná na mokřad) a luční komplexy. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších lokalit kuňky ohnivé na okrese Benešov.

vylov_vlckovice_2013_zewlakk_ (187 of 328)10708609_10205021702852603_3680811614656481303_o

Dubová alej a staletý dub v areálu statku

Roste tu devět památných dubů; na hrázi rybníka Dubový a na příjezdové komunikaci k rybníku a v zámeckém parku; obvod kmenů od 300 cm do 495 cm

dub