Blog Detail

Pracujeme na zázemí pro zpracování masa

21 Dub , 2019,
Jan Počepický
No Comments

Podzim 2018 byl ve znamení spolupráce s projektantem na tom, jak vytvořit kvalitní zázemí pro zpracování masa z našeho statku. Díky dobré spolupráci projektanta naší známé gastro specialistky a celkem jasné naší představě došlo k vytvoření projektové dokumentace, která byla nutná k žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova přes Místní akční skupinu Posázaví. V lednu 2019 jsme získali stavební povolení a ještě stihli o tuto žádost požádat. Během února a března naše žádost prošla různým schvalováním, také jsme projekt obhajovali před komisí, která projekty vybírá a nakonec byla naše žádost vybrána k financování. Nyní se žádost registruje na Státním zemědělském a intervenčním fondu a bude nás čekat výběrové řízení na stavební práce. Byl to náročný čas, ale pevně věříme, že vytvořením kvalitního zázemí pro zpracování masa získáme větší ekonomickou stabilitu, a tím i možnost pokračovat v naší statkářské tradici a obnově zničeného rodinného statku. Našim zákazníkům pak budeme moci nabídnout maso s garancí kvality pod značkou Statku rodiny Počepických.